28/11/2018

Mountains in black and white

„Tomasz Susuł przedstawił wszechstronnie ukształtowany portret wysokich gór, które artysta wielokrotnie przemierzał, dobrze poznał i związał się emocjonalnie ze swoją artystyczną ojczyzną. Silne, emocjonalne uczucia fotografa do „swoich” ukochanych kamiennych turni oraz bezmiernych obszarów pól i lodów zaowocowały w twórczości znakomitego fotografa klasycznymi układami kompozycyjnymi, a także przyczyniły się do precyzyjnego i prawdziwego odwzorowania górskich krajobrazów”

Paweł Pierściński

“Tomasz Susuł has shown a comprehensively shaped portrait of high mountains which the artist has wound through on numerous occasions, has got to know thoroughly and got emotionally espoused with his artistic motherland. The eminent photographer’s strong feelings towards his beloved stone alps and measureless ice fields have resulted in creation of classical compositions, and contributed to precise and real mapping of the alpine landscapes.”